Egészségügyi és irányítási szervek akkreditációja


A nat.hu a korábbi Nemzeti Akkreditáló Társaság hivatalos weboldal volt. Az intézmény az akkreditálási jogszabályok, a nemzeti és európai szabványok alkalmazásával különböző szervezeteket és személyeket akkreditálhattak. Maga az akkreditáció azt jelenti, hogy az adott szervezet vagy személy megfelel a hatósági előírásoknak és tevékenységét hivatalos minőségben végezheti, vizsgálati eredményt tanúsítványt adhat munkájáról.


Az alábbi felsorolás bemutatja, milyen szervezetek és személyek akkreditálhatók a rendszer keretein belül:

 1. a) vizsgálólaboratórium,
 2. b) mintavevő szervezet,
 3. c) kalibrálólaboratórium,
 4. d) jártassági vizsgálatot szervező szervezet,
 5. e) terméktanúsító szervezet,
 6. f) irányítási rendszereket tanúsító szervezet,
 7. g) személytanúsító szervezet,
 8. h) ellenőrző szervezet, a hatóságok kivételével,
 9. i) referenciaanyag-gyártó szervezet,
 10. j) a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezet vagy természetes személy,
 11. k) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezet,
 12. l) adatvédelmi tanúsító szervezet.

A fogászat, mint akkreditálható tevékenység

Habár a fenti felsorolásban nem szerepel a fogorvosok tevékenysége, látható, hogy munkájuk nagy fokú szaktudást és precizitást igényel. Bizonyos szinten diplomájuk illetve sikerességük egyfajta akkreditációként is felfogható, hiszen eredményük és elismertségük tükre az elvégzett munkájuknak.Továbbá végzettségük dokumentuma feljogosítja őket hivatásuk gyakorlására, ezzel kvázi akkreditált személlyé válnak.

Miért van szükség a szigorú szabványok betartására a fogászatban?

Egészségügyi tevékenység lévén - az emberi élet, mint legfontosabb érték - hatalmas felelősséggel bír minden egyes kezelés. Egy kicsi hiba sem fér bele, mert annak súlyos egészségügyi és anyagi vonzata is lehet.

Gondoljunk csak bele, mekkora precizitást igényel egy kényelmes fogsor elkészítése, egy fogkorona vagy egy foghíd megfelelő felhelyezése. Vagy vessünk egy pillantást az esztétikai fogászatra, ahol már láthatatlan fogszabályozás is lehetséges, így nem csak rendezett fogsort kap az illető, hanem viselése is rejtve marad.

A fogászati röntgen elvégzése is komoly szakértelmet és precizitást igényel, hiszen minimálisra kell szorítani a sugárzásnak kitett testfelület-mennyiséget. 

A fogfehérítés Budapest központú szolgáltatás volt évekig, mára azonban már minden vidéki fogorvosi rendelőben megtalálható ez a szolgáltatás is. A fogfehérítés is többlépcsős folyamat, ahol minden lépésnek nagy jelentősége van, igazán jól csak profi fogorvos tudja elvégezni.

Kijelenthető tehát, hogy szakmai tevékenységek során kiemelt jelentőséggel bír az, hogy mennyire hozzáértő végzi a feladatokat. Ez különösen így van akkor, ha szakmai minősítőkről van szó. Esetükben nem csak a jogszabályoknak és a hatóság előírásainak kell maximálisan megfelelni, hanem olyan emberi tényezők is vannak, melyek elmaradhatatlanok az akkreditáló szervezet előírásainak alapján.


akkreditálás folyamata

Minősítő szakemberek a mindennapokban

De miről is van szó a minősítők esetében? Mely területeken alkalmazhatóak a nemzeti szabályok alapján ezek a szakértők? A minőségirányítási rendszertanúsítás kifejezés sokak számára ismerős lehet, de természetesen nem ez az egyetlen, ahol szakmai minősítők tevékenykednek. Az energiairányítási rendszer, a villamosság, az informatika, az információbiztonság terén éppen úgy szerephez jutnak a minősítők, mint például a munkahelyi világítás, a biztonságtechnika, az élelmiszer mikrobiológia vizsgálat területén. A minősítők nagy része laboratóriumokban dolgozik, de szép számmal vannak olyanok is, akik terepen, a majdani tényleges közegben végzik feladataikat.

Elmélet és gyakorlat

Az elméleti és a gyakorlati ismeretek kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen ezek hiányában a hatóság biztosan nem alkalmazza a szakembert. A minősítőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és oklevéllel kell rendelkeznie, és olyan végzettségek is szükségesek, melyek a szakmai tevékenység végzésre feljogosítják. A gyakorlat tekintetében az akkreditáló által legalább 5 év a követelmény, és ezeken felül például a laboratóriumi tevékenységben való jártasság is nagy előnynek számít.

Laboratóriumi gyakorlat

A laboratóriumi tevékenységet megkövetelő területek esetében a minősítők felé szigorú követelményeket támasztanak. Otthonosan kell mozogniuk a nemzetközi, regionális és nemzeti szabványokat illetően, de a protokollok és a jogszabályok is ismerete is legalább ennyire fontos. A mintavételi eljárások, a vizsgálati módszerek, a mérési bizonytalanságok kezelése a mindennapok részét képezik, valamint a minták tárolása, az eszközök alkalmazása és a munka-és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés is elmaradhatatlanok. Az adatvédelem és adatkezelés szintén hozzátartozik ahhoz, hogy a laboratóriumi tevékenységben jártas legyen az alkalmazott szakember.

A szakértők személyére vonatkozó követelmények

A kifogástalan szakmaiság nélkülözhetetlen, ám vannak olyan emberi tényezők, személyre vonatkozó követelmények, melyeket szintén szem előtt kell tartani a minősítők kiválasztásakor. Ezek egyike a pártatlanság, mely az objektív értékítéletet tűzi ki célként. Az eljárásban részt vevőnek tehát minden befolyástól mentesen kell végeznie tevékenységét. Minősítőként továbbá csak olyan szakértők szerepelhetnek egy-egy folyamatban, akik két éven belül nem álltak az érintett szervezet alkalmazásában. Ha ez mégis fennállna, akkor a pártatlanság elve sérülne.

Minden minősítőnek garantálnia kell az ügyek bizalmas kezelését, vagyis azokról információt nem lehet kiadni illetékteleneknek. Mindezeken felül pedig fontos, hogy az alkalmazott szakemberek elfogulatlanul és megfontoltan végezzék feladataikat. A megfelelő kommunikációs képesség is elmaradhatatlan, ugyanis így valósulhat meg a tökéletes kapcsolattartás mind írásban, mind szóban. Ehhez szükséges a józan ítélőképesség is, valamint a vélemények objektíven, szakmaian, mégis érthetően történő megfogalmazása.

A nemzeti hatóságok által támasztott követelményeket minden minősítő esetében fontos betartani, hiszen csak így biztosítható a pártatlan, objektív tevékenységvégzés, minősítés és ellenőrzés. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a gyakorlat és az évek jelentette tapasztalat a területen is kiemelt jelentőséggel bír, így az elméleti tudás mellett erre is mindenképpen célszerű hangsúlyt fektetni.

Segítségre van szüksége?

Ügyfélszolgálatunk készséggel várja hívását. Telefonáljon vagy jelentkezzen be online most!